Никога не е късно да проговориш английски!

1000 английски думи, които вече знаете

ЗНАМ КАКВО?!

Вие сте с предаването „Английски с Джей“ (Джанглийски?), а на вас ви е все едно, защото сте тук да ви кажа, че говорите английски. Ами… говорите.

За да се оправяте съвсем прилично на чужд език ви трябват между 1000 и 3000 думи активен речник. Така поне твърдят лингвистите. Много помага да са правилните 1000-3000 думи, но за това по-нататък.

Но дори 3000 думи не са толкова много. Това са 10 думи на ден, 300 дни поред. По-малко от година! Камо ли, ако вече знаете 1000 думи. Тогава ви остават 200 дни х 10 думи или малко над 6 месеца.

А вие знаете 1000. Че и над 1000 знаете. Просто не знаете, че ги знаете.

Аз луд ли съм, вероятно се питате? И  много приятели ще потвърдят, даже ще ви помогнат да викнете някой да ме прегледа. Но няма значение, защото знаете над 1000 думи на английски. 

СВЕЩЕНИЯТ СПИСЪК

И понеже не ми вярвате, ето ги и тях! Да знаете, че списъкът е дълъг:

Първо, английските думи, които всеки по света разбира:

 • hotel
 • restaurant
 • menu
 • spa
 • wellness
 • computer
 • bar
 • club
 • park
 • picnic
 • café
 • mini-
 • anti-
 • OK
 • super
 • supermarket
 • taxi
 • bus
 • cowboy
 • visa
 • grill
 • barbecue
 • sauce
 • cash
 • robot
 • interview
 • radio
 • start
 • sport
 • lux
 • internet
 • email
 • wi-fi
 • print
 • link
 • file
 • garage
 • sandwich
 • balance
 • sir
 • cheeseburger
 • hamburger
 • bodyguard
 • brunch
 • cocktail
 • telephone
 • office
 • business
 • manager
 • management
 • franchise
 • portfolio
 • risk
 • CV
 • HR
 • film
 • suspense
 • action
 • horror
 • western
 • zombie
 • yoghurt
 • architect
 • sex
 • surf
 • skateboard
 • snowboard
 • artist
 • design
 • bikini
 • cola
 • credit

После, всякакви международни думи, дори да не идват оригинално от английски.

Като почти всички спортове:

 • football
 • basketball
 • tennis
 • cricket
 • hockey
 • volleyball
 • golf
 • bowling
 • snooker
 • ski
 • formula
 • baseball
 • rugby

Повечето алкохоли и коктейли:

 • martini
 • ouzo
 • whisky
 • gin
 • cognac
 • vodka
 • brandy
 • bourbon
 • vermouth
 • daiquiri
 • long island
 • bloody mary

Музикалните стилове:

 • jazz
 • r&b
 • funk
 • rock
 • soul
 • blues
 • pop
 • gospel
 • country
 • swing
 • rap
 • reggae
 • disco

Следват буквалните преводи, за които трябва само да познавате английската азбука:

 • center
 • text
 • problem
 • concert
 • boulevard
 • moment
 • control
 • calendar
 • festival
 • metal
 • display
 • instrument
 • interval
 • artichoke
 • professor
 • expert
 • doctor
 • pie
 • hobbit
 • filter
 • trick
 • motor
 • motif
 • minimum
 • antibiotic
 • optimism
 • pessimism
 • realism
 • paradox
 • panorama
 • parallel
 • element
 • ghetto
 • caramel
 • champion
 • factor
 • block
 • arsenal
 • context
 • referendum
 • progress
 • million
 • code
 • pass
 • experiment
 • silhouette
 • processor
 • compliment
 • model
 • transport
 • argument
 • record
 • alcohol
 • catholic
 • chrome
 • impulse
 • sexy
 • kilogram
 • coefficient
 • obelisk
 • compass
 • pudding
 • comfort
 • discomfort
 • continent
 • detective
 • instinct
 • fact
 • annex
 • domino
 • onyx
 • poet
 • organ
 • episode
 • donor
 • nicotine
 • organism
 • omelet
 • contrast
 • propaganda
 • convoy
 • capital
 • coral
 • diagonal
 • petrol
 • idiot

Продължаваме с един куп думи, които просто се четат малко по-различно:

 • angel  – /ѐйнджъл/
 • tunnel – /тъ̀нъл/
 • phantom – /фѐнтъм/
 • gel – /джел/
 • atom – /ѐтъм/
 • buffet – /бъфѐй/
 • ocean – /о̀ушън/
 • final – /фа̀йнъл/
 • cube – /кюб/
 • router – /раудъ̀р, ру̀тър/
 • dialect – /да̀йълект/
 • lieutenant – /лютѐнънт/
 • parliament – /па̀рлъмент/
 • jargon – /джа̀ргън/
 • toast – /то̀уст/
 • athlete – /ѐтлийт/
 • rhythm – /рѝдъм/
 • dinosaur – /да̀йнъсор/
 • journalist – /джъ̀рналист/
 • idea – /а̀йдиъ/
 • spectacle – /спѐктакъл/
 • marmelade – /ма̀рмълейд/
 • phoenix – /фѝникс/
 • idol – /а̀йдъл/
 • graphite – /грѐфайт/
 • engineer – /èнджинийр/
 • region – /рѝджън/
 • humor – /хю’мър/
 • myth – /миф/
 • period – /пириъ̀д/
 • aligator – /алигѐйтър/
 • budget – /бъ̀джет/
 • broker – /бро̀укър/
 • debut – /дѐйбю/
 • inertia – /инъ̀рша/
 • student – /стю’дънт/
 • dividend – /дѝвидънт/
 • electron – /илѐктрън/
 • oasis – /оѐйзис/
 • defect – /дѝфект/
 • courage – /къридж/
 • ballet – /ба̀лей/
 • dynamite – /да̀йнъмайт/
 • encyclopedia – /инса̀йклъпидия/
 • vitamin – /ва̀йтъмин/
 • cashew – /кѐшу/
 • potential – /пътѐншъл/
 • plus – /плъс/
 • minus – /ма̀йнъс/
 • bouquet – /букѐй/
 • telescope – /тѐлъскоуп/
 • microscope – /ма̀йкръскоуп/

СПОДЕЛЕНИ МЕЖДУНАРОДНИ ДУМИ

Стигнахме до любимата ми част. Думите, които са идентични на BG, на EN и на местния език (примерно FR). Ще се учидите колко думи знаете на следните езици:

Японски:

 • sushi
 • kimono
 • karaoke
 • bonsai
 • ikebana
 • origami
 • wasabi
 • emoji
 • geisha
 • shogun
 • samurai
 • ronin
 • kamikaze
 • sake
 • ninja
 • rickshaw
 • sudoku
 • tsunami
 • ramen
 • zen
 • sumo
 • karate
 • aikido
 • judo
 • jujutsu

Индийски:

 • curry
 • avatar
 • bandanna
 • bungalow
 • guru
 • karma
 • mantra
 • yoga

Китайски:

 • ying-yang
 • ketchup
 • wok
 • kung-fu
 • feng shui
 • tofu

Арабски:

 • sultan
 • emir
 • elixir
 • almanac
 • algebra
 • algorithm
 • harem
 • jasmine
 • safari
 • kebab
 • zenith
 • talisman

Гръцки:

 • feta
 • atlas
 • acrobat
 • marathon
 • meteor
 • sarcasm
 • narcissism
 • hyper-
 • amphi-
 • pathos
 • drama
 • theater
 • dilemma
 • ego
 • phobia
 • hysteria
 • amnesia
 • mania
 • и всички останали психически отклонения, не знам защо 🙂

Италиански:

 • pizza
 • pasta
 • pesto
 • jacuzzi
 • piano
 • aria
 • ballerina
 • bass
 • bravo
 • diva
 • prima-donna
 • opera
 • solo
 • tempo
 • corridor
 • graffiti
 • replica
 • villa
 • motto
 • studio
 • barista
 • bruschetta
 • malaria
 • broccoli
 • lasagne
 • riviera
 • carat
 • bandit
 • casino
 • mafia
 • lava
 • zebra
 • confetti
 • nostalgia
 • papparazzi
 • vendetta
 • regatta
 • camera
 • duo, trio, quartet…
 • spaghetti, ravioli, tagliatelle, macaroni, cannelloni…
 • mozarella, parmesan, ricotta, gorgonzola…
 • capuccino, machiatto, espresso, latte…
 • prosciutto, pepperoni, mortadella…

Испански:

 • tequila
 • rodeo
 • savanna
 • hacienda
 • iguana
 • latino
 • llama
 • macho
 • mustang
 • fiesta
 • siesta
 • canyon
 • tornado
 • matador
 • renegade
 • armada
 • embargo
 • papaya
 • sangria
 • puma
 • quinoa
 • avocado
 • guacamole
 • albatross
 • cargo
 • chili
 • salsa, rumba, tango, flamenco…
 • tortilla, taco, burrito, nachos, quesadilla, paella…

Френски:

 • deja vú
 • detail
 • nuance
 • eau de toilette
 • renaissance
 • morale
 • dialogue
 • diameter
 • regime
 • reservoir
 • massage
 • duet
 • amateur
 • analogue
 • croissant
 • attaché
 • soufflé
 • gourmet
 • alliance
 • canal
 • protocol
 • passport
 • parasite
 • client
 • memoir
 • cabinet
 • microbe
 • millionaire
 • grand-prix
 • minister
 • director
 • aviator
 • portrait
 • collage
 • pavilion
 • cartel
 • caramel
 • depot
 • repertoire
 • filet
 • maisonette
 • manicure
 • pedicure
 • fondue
 • prestige
 • flambé
 • foyer
 • bijou
 • camouflage
 • bronze
 • baroque
 • helicopter
 • parachute
 • gigolo
 • pact
 • cholesterol
 • nicotine
 • bureau
 • café
 • garderobe
 • catalogue
 • record
 • reporter
 • calibre
 • chef
 • frappé
 • pirouette
 • chic
 • cortege
 • dossier
 • mirage
 • reservoir
 • cabaret
 • cabriolet
 • sabotage
 • terrain
 • jury
 • arbitrage
 • standard
 • address
 • fanfare
 • calibre
 • porcelain
 • feminist
 • caprice
 • demagogue
 • turquoise
 • glucose
 • catapult
 • epithet
 • centimeter
 • chaise-long
 • bechamel
 • cheque
 • cider
 • souvenir
 • college
 • idiom
 • contour
 • costume
 • courier
 • cult
 • decor
 • magnolia
 • genre = жанр
 • camembert, roquefort, bri…
 • cabernet, chardonnay, merlot…
 • general, admiral, officer, cadet, captain…
 • trumpet, saxophone, trombone, clarinet…
 • baboon, chameleon, giraffe, leopard, marmot…

Да, почти говорите и френски 🙂

Продължаваме с 30-40 думи, които знаете, просто защото сте ги чували по 500 пъти:

 • I = аз
 • you = ти
 • me = мен, ми
 • TV = телевизия, телевизор
 • send = пращам
 • click = клик, кликвам
 • enter = бутонът ентър, влизам
 • page = страница
 • connection = свързване (с интернет и по принцип)
 • like = харесване, харесвам
 • share = споделяне, споделям
 • download = свалям от интернет
 • upload = качвам в интернет
 • coffee = кафе
 • tea = чай
 • big = голям
 • small = малък
 • go = тръгвам
 • have = имам
 • sun = слънце
 • moоn = луна
 • art = изкуство (като в „артист“, т.е. човек на изкуството)
 • money = пари
 • home = дом, начална страница
 • music = музика
 • dance = танц
 • USA, America = САЩ
 • Bulgaria = България
 • denim = дънков плат
 • ice cream = сладолед
 • fire = огън
 • water = вода
 • one = едно
 • two = две
 • three = три
 • food = храна
 • bed = легло
 • room = стая
 • dog = куче
 • cat = котка
 • please = моля
 • sorry = съжалявам, извинявай
 • welcome = заповядай, добре дошъл
 • car = кола
 • street = улица
 • love = любов
 • rain = дъжд
 • black = черно, черен
 • white = бяло, бял
 • red = червено, червен
 • open = отворено, отворен
 • closed = затворено, затворен
 • t-shirt = тениска
 • for = за
 • from = от
 • example = пример
 • rich = богат
 • family = фамилия, семейство
 • police = полиция

Дори човек да не е пипвал английски, пак ще знае половината от тези думи. Както и още стотици много сходни с българския думи, трябва само да са минали пред очите ни по няколко пъти, за да ги разпознаваме.

Ето 50-тина такива:

 • lamp = лампа
 • public = публика
 • alternative = алтернатива
 • muse = муза
 • atmosphere = атмосфера
 • museum = музей
 • alarm = аларма
 • commander = командир
 • technique = техника
 • captain = капитан
 • system = система
 • bomb = бомба
 • author = автор
 • critique = критика
 • niche = ниша
 • arc = арка
 • platform = платформа
 • terrace = тераса
 • culture = култура
 • form = форма
 • turbine = турбина
 • cream = крем
 • mayonnaise = майонеза
 • salad = салата
 • beige = бежово
 • orange = оранжево
 • lemon = лимон
 • lactose = лактоза
 • republic = република
 • press = преса
 • beer = бира
 • scenario = сценарий
 • mask = маска
 • clause = клауза
 • bible = библия
 • expertise = експертиза
 • subject = субект
 • object = обект
 • palm = палма
 • affair = афера
 • absorb = абсорбирам
 • minute = минута
 • intelligence = интелигентност
 • accent = акцент
 • aerobics = аеробика
 • axiom = аксиома
 • balloon = балон
 • chocolate = шоколад
 • baguette = багета
 • limousine = лимузина
 • litre = литър
 • machine = машина
 • diamond = диамант
 • banana = банан
 • magnet = магнит
 • bank = банка
 • billiards = билиард
 • catastrophe = катастрофа
 • metaphor = метафора
 • cigarette = цигара
 • magic = магия
 • discotheque = дискотека
 • antelope = антилопа
 • camel = камила
 • dolphin = делфин
 • calorie = калория
 • legend = легенда
 • capsule = капсула
 • planet = планета
 • prince = принц
 • princess = принцеса
 • carnival = карнавал
 • jungle = джунгла
 • group = група
 • tax = такса, данък
 • music = музика
 • premiere = премиера
 • panic = паника
 • bacon = бекон
 • interest = интерес
 • bamboo = бамбук
 • brochure = брошура
 • stadium = стадион
 • dose = доза
 • partner = партньор
 • comment = коментар
 • conference = конференция
 • pyramid = пирамида
 • program = програма
 • profile = профил
 • chaos = хаос
 • course = курс
 • virtuoso = виртуоз
 • poem = поема
 • empire = империя
 • apartment = апартамент
 • architecture = архитектура
 • caricature = карикатура
 • diet = диета
 • debate = дебат
 • disinfectant = дезинфектант

Месеците също се пишат и звучат почти като на български:

 • January – /джѐнюъри/
 • February – /фѐбрюъри/
 • March – /марч/
 • April – /ѐйприл/
 • May – /мѐй/
 • June – /джу̀ун/
 • July – /джула̀й/
 • August – /о̀огъст/
 • September – /септѐмбър/
 • October – /октоо̀бър/ (липсва му В-то)
 • November – /новѐмбър/ (има едно В в повече)
 • December – /дисѐмбър/

Почти идентични са и много думи, завършващи на -y:

 • poetry = поезия
 • history = история
 • gallery = галерия
 • bureaucracy = бюрокрация
 • chemistry = химия
 • alchemy = алхимия
 • trajectory = траектория
 • gynaecology = гинекология
 • apathy = апатия
 • energy = енергия
 • geology…
 • ecology
 • psychology
 • biology
 • battery
 • photography
 • academy
 • diplomacy
 • democracy
 • mythology
 • monarchy
 • monogamy
 • geography
 • geometry
 • hierarchy
 • symmetry
 • symphony
 • theory
 • philosophy
 • harmony
 • melody
 • therapy
 • physiotherapy
 • gravity
 • analogy
 • metallurgy
 • methodology
 • dermatology
 • meteorology
 • terminology
 • archaeology
 • chronology
 • laboratory
 • industry
 • identity
 • tendency
 • monopoly
 • conservatory
 • radioactivity
 • ceremony
 • ideology
 • theology
 • geometry
 • symmetry
 • strategy
 • territory
 • observatory
 • comedy
 • category
 • company
 • agronomy
 • anatomy
 • technology
 • fantasy
 • priority = приоритет
 • university = университет
 • rationality = рационалност
 • reality = реалност
 • immunity = имунитет
 • economy = икономика
 • originality = оригиналност
 • rosemary = розмарин

Както и повечето, които завършват на -sm:

 • capitalism = капитализъм
 • chauvinism = шовинизъм
 • racism = расизъм
 • communism…
 • nationalism
 • cataclysm
 • symbolism
 • surrealism
 • impressionism
 • atheism
 • centrism
 • altruism
 • egoism
 • enthusiasm
 • orgasm

И десетките, ‘дето завършват на -ion:

 • nation = нация
 • emotion = емоция
 • location = локация
 • aviation = авиация
 • jurisdiction = юрисдикия
 • combination = комбинация
 • illusion = илюзия
 • inflation = инфлация
 • corruption = корупция
 • concession = концесия
 • depression = депресия
 • revision = ревизия
 • reputation = репутация
 • foundation = фондация
 • generation = генерация, поколение
 • concentration = концентрация
 • polarization = поляризация
 • transplantation = трансплантация
 • civilization… (схващате принципа:)
 • information
 • rationalization
 • discrimination
 • centralization
 • personalization
 • destabilization
 • improvisation
 • elimination
 • industrialization
 • diversification
 • marginalization
 • socialization
 • hospitalization
 • nationalization
 • administration
 • interpretation
 • automatization
 • privatization
 • identification
 • multiplication
 • organization
 • categorisation
 • presentation
 • transformation
 • communication
 • specialisation
 • hyperinflation
 • stigmatization
 • militarization
 • qualification
 • fragmentation
 • teleportation
 • synchronization
 • explosion
 • dramatization
 • sterilization
 • confrontation
 • manifestation
 • hallucination
 • compensation
 • verification
 • proclamation
 • intoxication
 • registration
 • modification
 • compilation
 • dissertation
 • colonization
 • assimilation
 • exploitation
 • installation
 • consultation
 • capitulation
 • decoration
 • speculation
 • declaration
 • vaccination
 • publication
 • cultivation
 • association
 • integration
 • calculation
 • provocation
 • population
 • regulation
 • evacuation
 • motivation
 • meditation
 • intonation
 • innovation
 • occupation
 • navigation
 • revolution
 • radiation
 • filtration
 • incubation
 • recession
 • detonation
 • religion
 • injection
 • emission
 • formation
 • operation
 • sensation
 • coronation
 • variation
 • imitation
 • vibration
 • animation
 • isolation
 • situation
 • migration
 • probation
 • ovulation
 • menstruation
 • vacation
 • rotation
 • ovation

Има и безброй прилагателни, които са почти буквален превод от български:

 • compact = компактен
 • competent = компетентен
 • creative = креативен
 • correct = коректен, точен
 • decorative = декоративен
 • avant-garde = авангарден
 • express = експресен
 • popular = популярен
 • public = публичен
 • acoustic = акустичен
 • specific = специфичен
 • serious = сериозен
 • naïve = наивен
 • exotic = екзотичен
 • elegant…
 • loyal
 • extreme
 • banal
 • proactive
 • fatal
 • legal
 • effective
 • dramatic
 • federal
 • aggressive
 • passive
 • strict
 • formal
 • visual
 • direct
 • indirect
 • normal
 • final
 • objective
 • subjective
 • total
 • equivalent
 • mobile
 • real
 • local
 • national
 • social
 • special
 • global
 • industrial
 • sexual
 • absolute
 • provocative
 • personal
 • individual
 • professional
 • original
 • alternative
 • liberal
 • actual
 • intelligent
 • modern
 • official
 • perfect
 • positive
 • negative
 • eccentric
 • regular = регулярен, редовен
 • complex = комплексен, сложен
 • constant = константен, постоянен
 • accurate = акуратен, точен
 • consistent = консистентен, последователен
 • civil = цивилен, граждански
 • secret = секретен, таен
 • mental = ментален, умствен
 • relative = релативен, относителен
 • general = генерален, общ
 • commercial = комерсиален, търговски
 • international = интернационален, международен

Да не говорим за всички думи, които са достатъчно сходни, за да отгатнете значението им:

 • matrix = матрица
 • spinach = спанак
 • espionage = шпионаж
 • garden = градина
 • botany = ботаника
 • cable = кабел
 • farm = ферма
 • giant = гигант, великан
 • hero = герой
 • jacket = яке
 • monastery = манастир
 • rocket = ракета

Вече знаете и имената на сума ти компании, програми, файлови формати и марки:

 • Google, Amazon, Facebook, Instagram, Twitter, Apple, Microsoft…
 • .pdf, .mp3, .jpg, .png, .gif, .zip, .rar, .doc, .avi…
 • Photoshop, Word, Excel, Powerpoint…
 • Pepsi, Dominos, Snickers, McDonald’s, Oreo…
 • Nike, Adidas, Levi’s, Channel, RayBan…
 • Toyota, Mercedes, Kia, Suzuki, Harley Davidson…

Да, и това са думи 🙂 При това от най-ползваните.

Знаете и стотици географски понятия:

 • Berlin, Tokyo, Los Angeles, Rio, Sofia, Madrid, New York…
 • Trakia, Dobrudzha, Bavaria, California, Arizona, Alaska, Florida…
 • Canada, Malta, Ecuador, Panama, Bolivia, Mexico, Congo, Cameroon…

Познайте какво? Минахме 1000, а дори не сме започвали с производните на изредените думи. Които с малко практика ще познавате и ще си спомняте без замисляне. Примерно:

 • real = реален
 • reality = реалност
 • realistic = реалистичен
 • realize = реализирам…

Не съм изреждал и всякакви специфични думи, които разбираме от раз, просто рядко ни се налага да използваме. Като:

 • chlorophyll = хлорофил
 • collagen = колаген
 • couscous = кускус
 • endocrinology – ендокринология

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надявам се вече ми вярвате, че говорите повече английски, отколкото сте си мисли. Знаете толкова английски, че дори никога да не сте го започвали, работата ви е свършена на 30%. Остават ви още максимум 2000 думи и ще го говорите като пичове.

Така че, горе главата! Нито е сложно, нито започвате от нулата. Нека този списък ви напомня да сте по-уверени с английския.

Следете блога за още такива статии или направо се АБОНИРАЙТЕ ТУК, за да ви пиша, когато курсът е готов или когато публикувам нови полезни материали като този списък.

ФИНАЛНИ БЕЛЕЖКИ

Накрая, няколко вметки:

 1. Това далеч не са всички думи, които знаете или бихте отгатнали без усилия. Целта ми беше да ги докарам до 1000.
 2. Някои думи (democracy) са с друг произход (GR), но съм писал през кой език влизат в английския (FR).
 3. Някои думи на EN имат по-тясно значение от на БГ. На английски „canal“ се ползва за напоителен канал. Ако искаме да кажем ТВ канал, използваме „channel“. Други думи пък имат по-широко значение от на БГ. Думата „pass“ на английски освен подаване, означава „пропуск“ и „преминавам.
 4. Ако видите правописна грешка или повтаряща се дума, моля пишете ми 🙂

До нови срещи,

Джей

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

50 мисли относно “1000 английски думи, които вече знаете”