Никога не е късно да проговориш английски!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Jangliiski.com разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Jangliiski.com (“Дружеството”) има ангажимента да защити неприкосновеността на личния живот на своите потребители. Нашата Privacy Policy (“Защита на личните данни”) има за цел да ви помогне да разберете как събираме, ползване и опазване на информацията, която ни предоставяте, и да ви помогне при вземането на информирани решения при използването на нашите услуги.

За целите на настоящото споразумение, “Service” се отнася за услуги на компанията, които могат да бъдат достъпни чрез Интернет страницата на Jangliiski.com, в която потребителите могат да купуват дигитални информационни продукти. Термините “ние”, “нас” и “наш” се отнасят до дружеството. “Вие” се отнася до Вас, като потребител на услугата. С приемането на нашата политика за конфиденциалност, Вие се съгласявате със събирането, съхраняването, използването на лична информация, както е описана в тази Декларация за поверителност.

Jangliiski.com ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

Jangliiski.com си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

Jangliiski.com ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от Jangliiski.com за управление на поръчки, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, фамилия, е-mail адрес, телефонен номер и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от Jangliiski.com, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookies; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, Jangliiski.com може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Jangliiski.com публикува реклами, съдържание или анализи, Jangliiski.com може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един моду cookie означава ограничено количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Jangliiski.com може да използва модули cookie и за други цели, включително за – достъп до информация, когато влизате, за да Ви предостави персонализирано съдържание; за да съхрани последната визуализирана от Вас страница на един продукт или услуга на САЙТА; за да ви предостави оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси; за извършване на проучване с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите Jangliiski.com. Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Jangliiski.com събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани Линкове Overture).

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни предоставените им лични данни да бъдат включени в базата данни на Jangliiski.com и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Jangliiski.com

Тези данни могат да ползвани за предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Съответните доставчици на тези услуги могат да имат достъп до необходимите лични данни, за да изпълняват задълженията си.

Jangliiski.com ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на Jangliiski.com, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на Jangliiski.com.

Без прилагането на горепосоченото, Jangliiski.com може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от сайта.

Достъпът /използването на този САЙТ не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.

ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на САЙТА, без изричното писмено съгласие на Jangliiski.com.

Възстановяване на средства след закупуване на продукт (Money Back Guarantee)

Целта на Jangliiski.com е да ви предостави възможно най-полезните и стойностни продукти. Aко в рамките на 14 дни от закупуване на курса и след като 2 седмици сте изпробвали практическите упражнения в курса, не сте доволни от него, свържете се с нас и ние ще ви върнем парите.

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Платформата www.jangliiski.com е собственост на “ДЖЕЙ ГРИФИН” ЕООД, ЕИК 204690198 със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Нишава 116, ет.6, ап.96, район Триадица, спрямо законодателството на Република България.

“ДЖЕЙ ГРИФИН“ ЕООД е партньор в реализирането на отделни дейности на платформа за обучение www.jangliiski.com, включително, но не само на стопанската дейност.

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и “ДЖЕЙ ГРИФИН“ ЕООД, ЕИК 204690198

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg