Не е късно да научиш английски

Важни фразеологични глаголи

 • GO ON = продължавам
 • GO DOWN = падам, залязвам
 • GO OUT = излизам на заведение
 • GO OVER (something) = преговарям
 • GO AHEAD = продължавам
 • GET IN = влизам
 • GET OUT = излизам, разкарвам се
 • GET ON = качам се на превозно средство
 • GET BY = преживявам, оцелявам
 • GET UP = изправям се
 • GET OVER = преодолявам, съвземам се
 • GET ALONG (with) = разбирам се с нкг.
 • GET THROUGH = свързвам се с нкг.
 • GET DOWN (to) = заемам се с нщ.
 • GET ACROSS = успявам да се разбера с нкг.
 • COME ON = захващам нещо; Хайде!
 • COME BY = наминавам, отбивам се
 • COME BACK = връщам се
 • COME ACROSS = попадам / натъквам се на
 • COME ALONG = придружавам
 • COME APART = разпадам се
 • COME UP (with) = измислям
 • COME IN = влизам
 • MAKE UP = измислям си, съчинявам си; реванширам се (for sth.)
 • MAKE OUT (with) = натискам се с нкг.
 • GIVE UP = отказвам се, предавам се
 • GIVE IN = примирявам се, подчинявам се
 • TAKE ON = поемам (предизвикателство, работа)
 • TAKE OUT = взимам (храна) за вкъщи
 • TAKE OVER = превземам, поемам управлението
 • BRING UP = споменавам
 • BRING ALONG = водя / нося със себе си
 • BRING ON = давам насам
 • TURN ON = включвам; възбуждам
 • TURN OFF = изключвам
 • TURN OUT = оказва(м) се, излиза че…
 • TURN AROUND = обръщам се
 • LOOK OUT = внимавам; оглеждам се
 • LOOK AFTER = грижа се за нкг.
 • LOOK AROUND = оглеждам се
 • LOOK BACK = спомням си нещо отминало
 • CARRY ON = продължавам
 • CARRY OUT = извършвам
 • BREAK UP = късам / разделям се с нкг.
 • BREAK OUT = избухвам (епидемия, конфликт…)
 • HANG UP = затварям телефона
 • HANG ON = държа се, не се отказвам; изчаквам
 • HANG OUT (with) = вися, прекарвам време (с)
 • MOVE IN = нанасям се
 • MOVE OUT = изнасям се
 • MOVE ON = продължавам, преодолявам нещо
 • CHECK OUT = проверявам, „скивам“
 • CHECK IN = регистрирам се (в хотел, за самолет)
 • HOLD BACK = задържам нкг.
 • HOLD UP = изчаквам; Момент!
 • HOLD ON = почаквам; Почакай!
 • PASS OUT = припадам
 • PASS AWAY = умирам
 • PUT OFF = изгасям, потушавам
 • PUT ON = обличам, слагам си
 • FILL OUT = попълвам (формуляр, данни…)
 • FILL UP = напълвам (резервоар, хладилник…)
 • POINT OUT = отбелязвам, обръщам внимание
 • FIGURE OUT = измислям
 • STOP BY / DROP BY = отбивам се, наминавам
 • SPEAK UP = изразявам мнение; говоря по-силно
 • CATCH UP (with) = наваксвам
 • PICK UP = вдигам (телефона, предмет)
 • BLOW UP = избухвам; ставам модерен
 • MESS UP = обърквам, прецаквам
 • WIPE OUT = избивам, изтребвам
 • LET DOWN = подвеждам, разочаровам
 • DO OVER = повтарям, правя наново
 • BURN OUT = прегарям от работа, претоварвам се
 • CALL OFF = отменям (нещо планирано)
 • LOG IN = логвам се, влизам в профила си
 • FIND OUT = откривам че…
 • SIT DOWN = сядям
 • STAND UP = ставам
 • WEAR OFF / OUT = отслабвам, избледнявам (чувства, любов)
 • SPLIT UP = разделям се с нкг.
 • GROW UP = пораствам
 • WORK OUT = получавам се (най-често се ползва безлично); тренирам
 • END UP = озовавам се някъде
 • THROW AWAY = изхвърлям
 • SHOW UP = появявам се