Никога не е късно да проговориш английски!

THINK ABOUT IT

На тази страница ще откриете отговорите на всички досегашни епизоди от безплатнита поредица музикални уроци „Think About It…“

С нея имате възможност да учите по 3 полезни английски израза / идиома всяка седмица. Само за една година, това прави над 150 безценни фрази, с които английският ви ще звучи по съвсем различен начин.

СПИСЪК С ВСИЧКИ ЕПИЗОДИ: