Никога не е късно да проговориш английски!

ТОП 200 прилагателни в английския

На този линк ще намерите PDF с ТОП 200 прилагателни в английския: ЛИНК

А ето ги и отдолу… Накрая на списъка ще намерите още ~70 прилагателни, които не са толкова есенциални, но може също да са ви полезни. Разбира се, тях ги оставете за накрая

TOP 50 ДВОЙКИ:

 1. GOOD / BAD (добър / лош)
 2. BIG / SMALL (голям / малък)
 3. OLD / NEW; YOUNG (стар / нов; млад)
 4. FAST / SLOW (бърз / бавен)
 5. HAPPY / SAD (радостен, щастлив / тъжен)
 6. RIGHT / WRONG (прав, правилен / грешен)
 7. STRONG / WEAK (силен / слаб)
 8. CHEAP / EXPENSIVE (евтин / скъп)
 9. BEAUTIFUL / UGLY (красив / грозен)
 10. NEAR, CLOSE / FAR (близък / далечен)
 11. DIFFERENT / SAME (различен / същ, еднакъв) 🎉
 12. INTERESTING; EXCITING / BORING (интересен; вълнуващ / скучен)
 13. COOL; AWESOME / LAME (готин; страхотен / смотан)
 14. EASY / DIFFICULT (лесен / труден)
 15. FREE / BUSY (свободен / зает)
 16. SHORT (къс; нисък) / LONG; TALL (дълъг; висок – за човек, сграда, дърво)
 17. HIGH / LOW (висок / нисък – за всичко останало)
 18. COLD / WARM; HOT (студен / топъл – горещ)
 19. CLEAN / DIRTY (чист / мръсен)
 20. SAFE / DANGEROUS (безопасен / опасен)
 21. GREAT / AWFUL (страхотен / ужасен)
 22. POSITIVE / NEGATIVE (позитивен, положителен / негативен, отрицателен)
 23. NORMAL / STRANGE (нормален / странен)
 24. RICH / POOR (богат / беден)
 25. EARLY / LATE (ранен / късен)
 26. USEFUL / USELESS (полезен / безполезен)
 27. CALM / ANGRY; NERVOUS (спокоен / ядосан; нервен)
 28. SMART / STUPID (умен / глупав)
 29. COMFORTABLE / UNCOMFORTABLE (удобен / неудобен)
 30. OPEN / CLOSED* (открит, отворен / закрит, затворен)
 31. HEALTHY / SICK (здрав / болен)
 32. FULL / EMPTY; HUNGRY (пълен; сит / празен, гладен)
 33. LIGHT (светъл; лек) / DARK; HEAVY (тъмен; тежък)
 34. SUCCESSFUL / UNSUCCESSFUL (успешен / неуспешен)
 35. IMPORTANT / UNIMPORTANT (важен / маловажен)
 36. REAL / FAKE (истински / фалшив)
 37. SOFT / HARD (мек / твърд; здрав; труден)
 38. QUIET / LOUD, NOISY (тих / шумен)
 39. POSSIBLE / IMPOSSIBLE (възможен / невъзможен)
 40. THIN (тънък; слаб – за човек) / THICK; FAT (плътен; дебел – за човек)
 41. COMMON / UNIQUE (обикновен, общ / уникален)
 42. FAIR / UNFAIR (честен, справедлив / нечестен, несправедлив)
 43. ABLE / UNABLE (способен / неспособен)
 44. USUAL / UNUSUAL (обичаен / необичаен)
 45. FRIENDLY / AGGRESSIVE (приятелски / агресивен)
 46. PLEASANT / UNPLEASANT (приятен / неприятен)
 47. GENERAL / SPECIFIC (генерален, неконкретен / конкретен, специфичен)
 48. PRIVATE / PUBLIC (частен / обществен, публичен)
 49. FRESH / TIRED* (свеж; пресен / уморен)
 50. DEAD / ALIVE (мъртъв, умрял / жив)

ТОП ~60 САМОТНИ:

 1. SERIOUS (сериозен) – (not ~)
 2. SPECIAL (специален) – (not ~)
 3. FAVORITE (любим) – (not ~)
 4. DEEP (дълбок)
 5. FUNNY (смешен, странен) – (not ~)
 6. CRAZY (луд, откачен, як) – (not ~)
 7. AMAZING (великолепен, страхотен) – (not ~, ordinary)
 8. PERFECT (перфектен) – (im~)
 9. NICE (готин, хубав) – (not ~)
 10. FAMOUS (известен, прочут) – (not ~)
 11. POPULAR (популярен) – (un~ )
 12. OWN (собствен) – (not~, shared)
 13. KNOWN* (познат)
 14. CREATIVE (креативен) – (un~)
 15. NECESSARY (необходим) – (un~)
 16. AVAILABLE (наличен, достъпен) – (not~)
 17. SIMILAR (сходен) – (not ~) / different
 18. SURE (сигурен, уверен) – (un ~)
 19. FINE (чудесен; изтънчен; ситен) – (not ~)
 20. FUN (забавен) – (un~) / boring
 21. LEGAL (законен, легален) – (il~)
 22. CERTAIN (сигурен; конкретен, определен)
 23. WHOLE (цял) – (not ~)
 24. CONFIDENT (уверен) – (un~)
 25. VALUABLE (ценен)
 26. FAMILIAR (познат)
 27. TYPICAL (типичен)
 28. HONEST (честен)
 29. WONDERFUL (чудесен)
 30. LITTLE (малък, дребен)
 31. TRUE (верен)
 32. OFFICIAL (официален) – (un~)
 33. SUITABLE (подходящ)
 34. SECRET (таен)
 35. EQUAL (равен) – (un~)
 36. HUMAN (човешки)
 37. LOGICAL (логичен) – (il~)
 38. ORIGINAL (оригинален) – (un~)
 39. NATURAL (естествен) – (un~)
 40. PAINFUL (болезнен) – (~less)
 41. CUTE (сладък – за човек, животно) – (not ~)
 42. EXCELLENT (отличен)
 43. TOUGH (тежък, гаден)
 44. LONELY (самотен)
 45. PRETTY (хубав)
 46. LUCKY (късметлийски)
 47. VARIOUS (смесен, разностранен)
 48. BASIC (базов, основен, начален)
 49. ACCEPTABLE (приемлив)
 50. SIMPLE (прост; лесен)
 51. SMOOTH (гладък)
 52. TRADITIONAL (традиционен)
 53. FREQUENT (редовен, чест)
 54. LOST (изгубен)
 55. AVERAGE (средностатистически)
 56. CURRENT (настоящ)
 57. RARE (рядък)
 58. RECENT (скорошен)

ДРУГИ ~30 ВАЖНИ:

 1. LAST / THIS / NEXT (предишен – този – следващ)
 2. LEFT / RIGHT (ляв / десен)
 3. UPPER / LOWER (горен / долен)
 4. MALE / FEMALE (мъжки – женски)
 5. CENTRAL / NORTH / SOUTH / EAST / WEST (централен / северен / южен / източен / западен)
 6. BULGARIAN / AMERICAN / FRENCH … (български / американски /френски …)
 7. EVERY / EACH / OTHER / ANOTHER / SUCH (всеки / всеки един / друг / някой друг / такъв)
 8. SINGLE / DOUBLE / TRIPLE (единичен, единствен / двоен / троен)
 9. FIRST, SECOND, THIRD… (първи / втори / трети …)
 10. DAILY / WEEKLY / MONTHLY / ANNUAL (дневен / седмичен / месечен / годишен)

–-

ОЩЕ ~70 ПОЛЕЗНИ:

 1. QUICK (бърз, пъргав)
 2. PHYSICAL (физически)
 3. CURIOUS (любопитен)
 4. POWERFUL (мощен, могъщ)
 5. MODERN (модерен)
 6. CORRECT (верен, правилен)
 7. ADDITIONAL (допълнителен)
 8. EXTRA (допълнителен)
 9. INTERNAL / EXTERNAL / (вътрешен / външен)
 10. SUNNY (слънчев)
 11. RAINY (дъждовен)
 12. WIDE / NARROW (широк / тесен)
 13. SHALLOW (плитък)
 14. PATIENT (търпелив) – (im~)
 15. ORDINARY (обикновен, обичаен) – (un~)
 16. INTELLIGENT (интелигентен)
 17. SIGNIFICANT (съществен, значим)
 18. EXTREME (есктремен, краен)
 19. PRESENT (присъстващ, настоящ)
 20. TEMPORARY (временен)
 21. UNBELIEVABLE (невероятен)
 22. DIRECT (директен, пряк) – (in~)
 23. RECOGNIZABLE (разпознаваем)
 24. KIND (мил, любезен) – (un~, rude)
 25. WEIRD (странен)
 26. AWKWARD (неловък)
 27. SLIGHT (лек, за степен)
 28. IMPRESSIVE (впечатляващ)
 29. LAZY (мързелив) – (not~, hardworking)
 30. EFFECTIVE (ефективен) – (in~)
 31. EMOTIONAL (емоционален) – (un~)
 32. GUILTY (виновен) – INNOCENT (невинен)
 33. DRUNK (пиян) – SOBER (трезвен)
 34. TASTY (вкусен) – (not ~)
 35. DELICIOUS (вкусен)
 36. MEANINGFUL (смислен) – (~less)
 37. SOCIAL (социален, общителен)
 38. LARGE (голям, едър)
 39. COMPLETE (пълен)
 40. PAST (минал)
 41. HORRIBLE (ужасен)
 42. ENTERTAINING (развлекателен, забавен) – (not ~, boring)
 43. ACTIVE (активен)
 44. GLOBAL (световен, глобален)
 45. FOREIGN (чужд) – (local)
 46. CLEVER (умен, хитър)
 47. WILD (див)
 48. FINANCIAL (финансов)
 49. BRIGHT (светъл, ярък; умен) – (dark / stupid)
 50. RUDE (груб, за човек)
 51. SCARY (стрешен) – (not ~)
 52. BRAVE (смел) – (not ~, cowardly)
 53. COLORFUL (цветен) – (~less)
 54. GENTLE (нежен) – ROUGH (груб)
 55. SWEET (сладък) – SALTY (солен)
 56. SHARP (остър) – DULL (тъп, затъпен)
 57. DRY (сух) – WET (мокър)
 58. DUMB (тъп, за човек)
 59. DISAPPOINTING (разочароващ)
 60. UNFORGETTABLE (незабравим)
 61. ROMANTIC (романтичен)
 62. SUSPICIOUS (съмнителен)
 63. RELEVANT (уместен, подходящ)
 64. HUGE (огромен)
 65. THIRSTY (жаден)
 66. UNITED (обединен)
 67. OBVIOUS (очевиден)
 68. NEARBY (близък)
 69. INDEPENDENT (независим)
 70. BRILLIANT (ярък; брилиянтен, умен)
 71. ENTIRE (цял)
 72. DUMB (тъп)

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 мисли относно “ТОП 200 прилагателни в английския”