Никога не е късно да проговориш английски!

Синоними при важните глаголи

По-формалните глаголи в английския език често си имат съвременен и по-разговорен синоним. Това да ги имате на едно място (и да ги поглеждате от време на време) ще ви помогне много да звучите по-естествено и във формална и в ежедневна обстановка. Някои глаголи дори имат два разговорни или два формални синонима, а „трябва“ можем да кажем по 5-6 начина 🙂 Модалните глаголи по начало и осемте са формални – колкото по-стара е една дума, толкова по-вероятно е тя да има по-строго и сухо звучене и смисъл.

А между другото, ТОЗИ САЙТ е един от най-полезните английски синонимни речници в интернет. От менюто вляво можете дори да търсите антоними (противоположните думи), дефиниции (обяснения) и примери с думата в цяло изречение. Силно ви препоръчвам да го разгледате и ползвате редовно!

Списъкът все още не е пълен, но ще го актуализирам при всяка възможност. Пишете ми и вие, когато срещнете двойка синоними, които липсват.

 • MUST (форм.) = ~SHOULD (редно е) = HAVE (GOT) TO (по-разг.) = GOT TO (още по-разг.) = GOTTA (най-разг.) – трябва
 • CAN (форм.) = BE ABLE TO (разг.) = мога / способен съм да
 • WILL (форм) = BE GOING TO (по-разг.) = BE GONNA (най-разг.) = ще
 • BEGIN (форм.) = START (разг.) – започвам / стартирам
 • END (форм.) = FINISH (разг.) – завършвам / приключвам
 • ALLOW (форм.) = LET (разг.) – позволявам / давам
 • CONTINUE (форм.) = KEEP DOING (по-разг.) = GO ON (най-разг.) – продължавам
 • REQUEST (форм.) = ASK (разг.) – поисквам / искам
 • SELECT (форм.) = CHOOSE (разг.) – избирам
 • CLOSE (форм.) = SHUT (разг.) – затварям
 • ARRIVE (форм.) = COME (разг.) – пристигам / идвам
 • DISCOVER (форм.) = FIND (разг.) – откривам / намирам
 • FORBID (форм.) = BAN (разг.) – забранявам
 • OWN (форм.) = HAVE (разг.) – притежавам / имам
 • STUDY (форм.) = LEARN (разг.) – уча
 • SEEK (форм.) = SEARCH (по-разг.) = LOOK FOR (най-разг.) – издирвам / търся / оглеждам се за
 • SPEAK (форм.) = TALK (разг.) – говоря / приказвам
 • OBSERVE* (форм.) = WATCH (разг.) – наблюдавам / гледам
 • DESIRE (форм.) = WANT (разг.) – желая / искам

* от „observe“ (наблюдавам) идва думата „обсерватория“